Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

 

OGŁOSZENIA:

OGŁOSZENIE WYNIKÓW - Wrocław, 26th February 2004

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

 

                                  

 

 

                                                                                                                          Wrocław, 19.12.2014

 

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

TOPACZ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Wrocław, ul. Księcia Witolda 2, 50-202 Wrocław,  NIP 8961338394, REGON 932880809

 

 

 

W związku z realizacją projektu „Turystyka historyczna elementem rozwoju Topacz Investment Sp. z o.o.” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013,  Schemat: 1.1D1 Dotacja inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012).

 

 

Topacz Investment Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 01.12.2014 r. dotyczącego realizacji części technologicznej w zakresie technologii basenowej projektu pn. „Turystyka historyczna elementem rozwoju Topacz Investment Sp. z o.o.”, będących częścią projektu budowlanego pt. „Remont, przebudowa i rozbudowa dworu (zamku) na hotel z restauracją, basenem i SPA – rewaloryzacja zespołu pałacowo – parkowego w Ślęzy, lokalizacja na działce nr 158/6, w miejscowości Ślęza, gmina Kobierzyce” za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

 

FORMAT Marek Aftanas

UL. Wolności 142, 58-260 Bielawa

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 


Zestawienie oferentów. [PDF]

Masz problem w wyświetleniem strony, napisz na adres admin@topacz.pl